Over ons

Welkom op de site van Stichitng Kinderkaravaan. Stichting Kinderkaravaan is een steunstichting van de SIMON scholen. Dit zijn scholen op islamitische grondslag. Meer informatie over de SIMON scholen kunt vinden op www.simonscholen.nl

Wie zijn wij en wat doen wij ?
Stichting Kinderkaravaan ondersteunt de SIMON scholen door zorg te dragen voor het organiseren van activiteiten in en om de school heen. Deze activiteiten lopen uiteen van de organisatie van het leerlingenvervoer tot en met zaken zoals excursies. Ondanks het feit dat de stichting de SIMON scholen steunt met deze activiteiten opereert de stichting volledig onafhankelijk van de SIMON scholen. Wij voeren dus volledig onafhankelijk onze eigen beleid uit en doen dit uiteindelijk ten dienst van de kinderen. Alleen bevoegde personen vanuit de stichting kunnen namens de stichting besluiten nemen en verplichtingen namens ons aan gaan.

Geschiedenis
De stichting is in het jaar 2005 onder de naam Stichting Leerlingenvervoer Midden en Oost Nederland (SLMON) uit een fusie van meerdere stichtingen ontstaan. De achterliggende gedachte hiervan  was dat er op deze manier een verbeterde service en kwaliteit in met name het leerlingenvervoer geboden kon worden. Het leerlingenvervoer is van groot belang voor scholen op Islamitische grondslag. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel al deze scholen een regio functie hebben. Dit houdt dus in dat kinderen niet alleen uit de wijk waarin de school gevestigd is komen, maar ook uit de rest van de gemeente en uit omliggende plaatsen.

Eén van de eerste doelstellingen was om het gebruik van het leerlingenvervoer zoveel als mogelijk te ontmoedigen en alternatieve vervoerswijzen te stimuleren. Dit is ook gelukt en het percentage van leerlingen die op een georganiseerde wijze vervoerd werden is van 68 % teruggebracht naar ongeveer 25% in het jaar 2014.

Heden
De doelstellingen van de stichting zijn uitgebreid om zo ouders ook op andere gebieden zoals de ontwikkeling van hun kind te kunnen ondersteunen. De stichting organiseert het vervoer voor 6 SIMON scholen en er zijn ruim 40 vrijwilligers binnen  Stichting Kinderkaravaan actief.

Meer informatie over onze doelstellingen kunt u terugvinden onder het kopje doelstellingen.